Kontakt Kontakt

Siedziba NADLEŚNICTWO CHMIELNIK
NADLEŚNICTWO CHMIELNIK
+ 48 41 354 30 47
+ 48 41 354 20 06

ul. Leśna 72

26-020 Chmielnik

NIP 655-00-13-577

REGON 290448419

NADLEŚNICZY
Zbigniew Mleczko
+48 41 354 30 47 wew.33 / 501 293 357
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
Wanda Lubera
+48 41 354 30 47 wew.34 / 506 500 474
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Morawiecka
+48 41 354 30 47 wew.46 / 501 292 684
INŻYNIER NADZORU
Krzysztof Chochowski
+48 41 354 30 47 wew.39 / 664 006 902
INŻYNIER NADZORU
Robert Romanek
+48 41 354 30 47 wew.49 / 501 292 903
SEKRETARZ
Zbigniew Pająk
+48 41 354 30 47 wew.45 / 501 293 540

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH

Patrycja Smakowska-Stochmal
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.36 / 501 293 491

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Barbara Jarzębak
St. Specjalista SL - ochrona lasu;ochrona p.poż ;edukacja przyrodniczo-leśna
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.42 / 664 784 984
Anna Wojciechowska
Specjalista SL - hodowla lasu, szkółkarstwo i nasiennictwo; ochrona przyrody
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.42 / 501 293 084
Robert Lenartowicz
Specjalista SL - marketing i sprzedaż drewna, administrator SILP
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.48 / 501 291 764
Piotr Pietrusik
Specjalista SL - stan posiadania, urządzanie lasu, LMN
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.30 / 501 292 273
Wojciech Wołczyński
Specjalista SL - pozyskanie drewna, łowiectwo, certyfikacja, zalesienia PROW
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.47 / 501 291 778

STAŻYŚCI

Katarzyna Pasternak
stażysta
Karol Wójcik
Stażysta
Mateusz Młynarczyk
Stażysta
Łukasz Olszowy
Stazysta

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Agnieszka Musiał-Dziurda
St.Księgowa
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.35 / 501 435 690
Joanna Manierak
Księgowa
Tel.: + 48 41 354 30 47 wew. 37 / 511 856 908
Karolina Krokosz
Księgowa
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.40/ 501 292 506
Aleksandra Skrzypczyk
Księgowa
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.35 / 501 293 443

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Krzysztof Porębski
St Strażnik Leśny - Komendandt PSL
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.43 / 604 291 655
Kazimierz Bęben
Strażnik Leśny
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.43 / 501 292 908
Krzysztof Farys
Strażnik Leśny
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.43 / 789 225 731
Marcin Wesołowski
Strażnik Leśny
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.43 / 501 292 200

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Łukasz Katra
St. Referent ds. administracji
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.44 / 660 497 902
Joanna Kubik
Referent ds. administracji; zamówienia publiczne, BiP
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.49/
Damian Stachowicz
St. Referent ds. administracji
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.44 / 501 293 241
Barbara Milewicz
Referent ds. administracji- sekretariat
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.31, 32 / 789 225 846