Kontakt Kontakt

Siedziba NADLEŚNICTWO CHMIELNIK
NADLEŚNICTWO CHMIELNIK
+ 48 41 354 30 47
+ 48 41 354 20 06

ul. Leśna 72

26-020 Chmielnik

NIP 655-00-13-577

REGON 290448419

NADLEŚNICZY
Zbigniew Mleczko
+48 41 354 30 47 wew.33 / 501 293 357
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
Wanda Lubera
+48 41 354 30 47 wew.34 / 506 500 474
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Morawiecka
+48 41 354 30 47 wew.46 / 501 292 684
INŻYNIER NADZORU
Krzysztof Chochowski
+48 41 354 30 47 wew.39 / 664 006 902
INŻYNIER NADZORU
Robert Romanek
+48 41 354 30 47 wew.49 / 501 292 903
SEKRETARZ
Zbigniew Pająk
+48 41 354 30 47 wew.45 / 501 293 540

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH

Patrycja Smakowska-Stochmal
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.36 / 501 293 491

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Barbara Jarzębak
St. Specjalista SL - ochrona lasu;ochrona p.poż ;edukacja przyrodniczo-leśna: udzielanie inf publicznych;redaktor strony imternetowej n-ctwa
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.42 / 664 784 984
Anna Wojciechowska
Specjalista SL - hodowla lasu, szkółkarstwo i nasiennictwo; ochrona przyrody
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.42 / 501 293 084
Patrycja Kamola
Specjalista SL - marketing i sprzedaż drewna, certyfikacja,rzecznik n-ctwa
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.30 / 511 856 912
Piotr Pietrusik
Specjalista SL - stan posiadania, urządzanie lasu, LMN; z-ca rzecznika n-ctwa
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.47 / 501 292 273
Robert Lenartowicz
Specjalista SL - pozyskanie drewna, łowiectwo, zalesienia PROW;
Tel.: +48 41 354 30 47 wew. 48 / 501 291 764

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Agnieszka Musiał-Dziurda
St.Księgowa
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.35 / 501 291 971
Joanna Manierak - nieobecna
Księgowa - księgowa
Karolina Wysocka
Księgowa
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.40/ 501 292 506
Aleksandra Skrzypczyk
Księgowa
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.35 / 501 293 443
Ilona Nowak
Księgowa
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.37

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Marcin Wesołowski
St Strażnik Leśny - Komendant PSL
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.43 / 501 292 200
Michał Kupidura
Strażnik Leśny
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.43 / 515 098 462
Andrzej Banasik
Podleśniczy Leśnictwa Jasień (czasowo przeniesiony do pracy w Straży Leśnej)
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.43 / 789 225 731

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Łukasz Katra
St. Referent ds. administracji; administrator SILP
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.44 / 660 497 902
Joanna Kubik
Referent ds. administracji; zamówienia publiczne, BiP
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.49/
Damian Stachowicz
St. Referent ds. administracji; z-ca administratora SILP
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.44 / 501 293 241
Barbara Milewicz
Referent ds. administracji- sekretariat
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.31, 32 / 789 225 846
Mariusz WirA
Robotnik pomocniczy-konserwator
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.31/501 293 314

RZECZNIK PRASOWY NADLEŚNICTWA

Patrycja Kamola
Rzecznik prasowy- Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48 41/354 30 47 wew. 30 / 511 856 912
Piotr Pietrusik
Zastępca rzecznika prasowego - Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48 41/354 30 47 wew.47 /501 292 273