Kontakt Kontakt

Siedziba NADLEŚNICTWO CHMIELNIK
NADLEŚNICTWO CHMIELNIK
+ 48 41 354 30 47
+ 48 41 354 20 06

ul. Leśna 72

26-020 Chmielnik

NIP 655-00-13-577

REGON 290448419

NADLEŚNICZY
Roman Wróblewski
+48 41 354 30 47 wew.33 / 501 291 761
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
Wanda Lubera
+48 41 354 30 47 wew.34 / 506 500 474
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Morawiecka
+48 41 354 30 47 wew.46 / 501 292 684
INŻYNIER NADZORU
Krzysztof Chochowski
+48 41 354 30 47 wew.39 / 664 006 902
INŻYNIER NADZORU
Robert Romanek
+48 41 354 30 47 wew.49 / 501 292 903
SEKRETARZ
Zbigniew Pająk
+48 41 354 30 47 wew.45 / 501 293 540

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH

Henryka Katra
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.36 / 501 293 461

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Barbara Jarzębak
St. Specjalista SL - ochrona p.poż ,edukacja, łowiectwo, BIP, SWIP
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.42 / 664 784 984
Anna Wojciechowska
Specjalista SL - zagospodarowanie lasu
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.42 / 501 293 084
Robert Lenartowicz
Specjalista SL - gospodarka drewnem
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.48 / 501 291 764
Zbigniew Mleczko
St. Specjalista SL - stan posiadania
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.30 / 501 293 357
Tomasz Kamola
Specjalista SL - administracja SILP, pozyskanie drewna
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.47 / 530 403 221

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Agnieszka Musiał-Dziurda
St.Księgowa
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.35 / 501 435 690
Joanna Jewiarz
Księgowa
Tel.: + 48 41 354 30 47 wew. 37 / 511 856 908
Karolina Krokosz
Księgowa
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.40/ 501 292 506
Aleksandra Skrzypczyk
Księgowa
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.35 / 501 293 443

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Krzysztof Porębski
St Strażnik Leśny - Komendandt PSL
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.43 / 604 291 655
Kazimierz Bęben
Strażnik Leśny
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.43 / 501 292 908
Krzysztof Farys
Strażnik Leśny
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.43 / 789 225 731

DZIAŁ ADMINISTRACJI

Łukasz Katra
St. Referent ds. administracji
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.44 / 660 497 902
Patrycja Smakowska
Referent ds. administracji; zamówienia publiczne
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.49/ 501 293 491
Damian Stachowicz
St. Referent ds. administracji
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.44 / 501 293 241
Barbara Milewicz
Referent ds. administracji- sekretariat
Tel.: +48 41 354 30 47 wew.31, 32 / 789 225 846