Aktualności

EGZAMIN KANDYDATÓW NA STAŻ NA TERENIE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W RADOMIU

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż sadzonek odbywa się na szkólce leśnej w Jastrzębcu

Zagrożenie pożarowe

Lasy mimo bezcennej wartości dla środowiska, życia człowieka, są niszczone. Ich istnieniu zagrażają przede wszystkim: wylesienia, przemysł, huragany, szkodliwe owady i grzyby oraz jeden z najgroźniejszych wrogów unicestwiających całe życie – pożar.