Lista aktualności Lista aktualności

SPRZEDAŻ DREWNA w Nadleśnictwie Chmielnik

Sprzedaż drewna


Sprzedaż drewna w 2018 r. odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 r. w sprawie sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (znak:ZM.800.2.2016)
Treść Zarządzenia dostępna jest na stronie www.zilp.lasy.gov.pl/drewno.

Nadleśnictwo Chmielnik prowadzi sprzedaż detaliczną drewna wielkowymiarowego, średniowymiarowego, małowymiarowego oraz  użytków ubocznych, ujętych w planie sprzedaży dla odbiorców detalicznych.

Sprzedaż klientom detalicznym prowadzona jest, w siedzibach leśnictw, wyłącznie za gotówkę. Sprzedaż prowadzą bezpośrednio leśniczowie lub upoważnieni podleśniczowie. Telefony do leśniczych znajdują się na stronie internetowej nadleśnictwa: w zakładce KONTAKT .

Sprzedaż poszczególnych sortymentów realizowana jest do wyczerpania zaplanowanej puli masowej określonej przez nadleśniczego na dany rok gospodarczy.

Wywóz drewna zakupionego z puli detalicznej, odbywa się z lasu i magazynów otwartych, we wtorki i piątki, w godzinach oraz drogami wskazanymi przez wydającego drewno.

Aktualnie obowiązujący Cennik detalicznej sprzedaży drewna znajdą Państwo poniżej.

Życzymy udanych zakupów

 

Załączniki:

1. Wzór umowy rocznej z odroczonym terminem płatności (post-paid)

2. Wzór umowy rocznej przedpłatowej (pred-paid)

3. Cennik detaliczny na 2018 rok