Lista aktualności Lista aktualności

09-10-2017 „ SADZIMY 1000 DRZEW na MINUTĘ”

Corocznie w Polsce leśnicy wysadzają ok. 500 mln nowych sadzonek drzew i krzewów, to prawie 1000 drzew na minutę….

07 października 2017 roku na terenie Nadleśnictwa Chmielnik w ramach ogólnopolskiej kampanii Lasów Państwowych pt. „Sadzimy 1000 drzew na minutę” oraz  imprezy pn . „Wspólnie posadźmy las-walcząc z globalnym ociepleniem”

Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, z inicjatywy Marszałka Województwa  Świętokrzyskiego , Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Chmielnik zorganizowano imprezę edukacyjną.

Do  wspólnego sadzenia lasu zaproszono, uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kołaczkowicach, pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach oraz pracowników Nadleśnictwa Chmielnik.

Miejsce sadzenia wytypowano w leśnictwie Budy. Była to powierzchnia leśna uszkodzona przez wiatry huraganowe w 2015 roku.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Chmielnik wprowadził zebranych w tematykę sadzenia sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym . Nadleśniczy szczegółowo  omówił również zasady prawidłowego sadzenia sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym. Sadzonki sosny zostały wyprodukowane przez jedną z najnowocześniejszych w Polsce szkółkę kontenerową w Nadleśnictwie Daleszyce.

            Po intruktażu uczestnicy imprezy z zapałem przystąpili do wysadzania sadzonek. Wysadzono ponad 400 sztuk sosny. Na zakończenie Marszałek Piotr Żołądek wraz z Zastępca Dyrektora RDLP w Radomiu Piotrem Kacprzakiem wręczyli dzieciom i nauczycielom certyfikaty potwierdzające ich udział w akcji.

      Zakończeniem imprezy było wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Akcja wpisuje się w cykliczne kalendarium edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa.